Acheter friedrich nietzsche illusions t shirt citation illusions. Meilleures images du tableau nietzsche citations friedrich. Friedrich nietzsche l amour n est pas consolation il. Cours la connaissance nietzsche et le problème de la. Meilleures images du tableau nietzsche citations friedrich. Les convictions sont des ennemis de la vérité citations. Nietzsche et l art. Friedrich wilhelm nietzsche citations fp règles de vie. Citation friedrich nietzsche les citations de friedrich. Friedrich nietzsche belles citations et pensées. Citation femme bonheur verite friedrich nietzsche phrase n. On paie mal un maître en citation du jour citation poeme et. Nietzsche. Friedrich nietzsche oeuvres biographie et citations de. La philosophie de nietzsche.

Citations de nietzsche. Citations de nietzsche. Citations sur l amour qui te donneront la flamme. Citations friedrich nietzsche citations pot de citations. Citation de friedrich nietzsche février. Citations de friedrich nietzsche babelio. Meilleures images du tableau nietzsche citations friedrich. Citation verite art rien friedrich nietzsche phrase n°. Les citations simples et concises pour le bac de philosophie de. Friedrich nietzsche sans musique la vie serait une. Friedrich nietzsche citations proverbes et pensée positive. Friedrich nietzsche découvrez citations de friedrich. En vérité les convictions sont plus dangereuses que les. Friedrich nietzsche nicomaque ii. Nietzsche le poète une édition complète inédite u Éditions les.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.