Gedicht nieuwe tijd bijzondere gedichten en citaten. Qoute over liefde voor zoon raising kids zon citaten kind. Gedicht als kind bijzondere gedichten en citaten. Lange tijd een liefde te citaten citaten pot van citaten. Kind citaten en wijsheden citaten. You give me the kind of feelings people write novels about love. Gedicht ware liefde bijzondere gedichten en citaten. Mooie spreuken over loslaten hét zingevingsplatform met. Citaten en spreuken over kinderen. Harvey kurtzman citaten aforismen citeert de grote gedachten. Gedicht droom vrede op aarde bijzondere gedichten en citaten. Boeken quotes teksten voor de kinderboekenweek een goed verhaal. Huwelijk citaten instellen voor ontwerp huwelijksuitnodigingen set. Citaten over stilte spirituele teksten. Citaten over liefde aforismen citeert de grote.

Spreuken en citaten over god en de eenwording met het goddelijke. Muziek spreekwoorden en citaten. Citaten. Mooie spreuken die je kracht geven om door te gaan ingspire. Liefde van je kind mooie woorden citaten spreuken en gedichten. Beste afbeeldingen van mama quotes in mama citaten. Spreuken en citaten over het leven plazilla. De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en in zekere zin. Citaten over de jaarwisseling u spreuken over oud en nieuw. ❤ de mooiste liefdes teksten en zinnen aller tijden 👈. Ruth carlisle als je een ziek kind behandelt als een volwassene. Valentijnsdag bijbelteksten over de liefde eo visie. De mooiste latijnse citaten spreuken gezegden en uitspraken over. Quotes hou van jezelf liefde inspirerende citaten etsy. De mooiste latijnse citaten spreuken gezegden en uitspraken over.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.