Leven toon hermans dichter pinterest. Spreuk vriendschap vrienden zijn als sterren. Beste afbeeldingen over teksten op pinterest. Rouw is rauw gedicht verlies troostgeschenk. Liefde gedichten engels clarasandragina site. Mijn zoon mooie spreuken pinterest. Beste afbeeldingen over teksten voor mijn kinderen op. Voor mijn overleden moeder mooie teksten pinterest. Gedicht geboorte quot liefde is het enige wat zich. Tekst liefde en moed stefiravenjessica site. Gewoon jip gedichten kaarten posters stationery. Meer dan verlies verdriet citaten op pinterest rouw. Liefde van een moeder naar kind gedicht. Meer dan toon hermans op pinterest citaten love is. Nieuwjaarswensen gedichten pinterest teksten.

Uitreiken naar wat voor je ligt wordt makkelijker als. Pin van martine bergmans op teksten ouders kind. Pin van margaret de bruijn op teksten pinterest. Verlies moeder mooie gedichten en illustraties. Slaapkamer teksten engels beste inspiratie voor huis ontwerp. Dankjewel jabbertje pinterest spreuken citaten en. Beste ideeën over pijn citaten op pinterest. Spreuk sticker de liefde voor je kind stickerland. Meer dan afbeeldingen over mooie gedichten teksten. Ik wil jou in een doosje doen je beschermen tegen het. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Beste ideeën over bedankt op pinterest middelvingers. Liefde funny leuke teksten spreuken quotes foto. Mijn kind citaten moeder pinterest. Spreuken en teksten pinterest.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.