Fredrichnietzsche hashtag on twitter. Friedrichnietzschequotes u browse images about. Friedrich nietzsche wikipedia. Fredrichnietzsche instagram photo and video on instagram. Posters affiches toiles citations nietzsche zazzle. Friedrich nietzsche there are no facts only. Nietzschequote instagram explore hashtag photos and videos online. Friedrich nietzsche wikipedia. Free printable nietzsche beyond good and evil quotes good quotes. Friedrich nietzsche quotes my world nietzsche quotes. Friedrich nietzsche biography. Améry and nietzsche on resentment collective guilt and. Friedrich nietzsche hope in reality is the worst of all. Anonymous citations home facebook. Nietzsche quotes tumblr.

Average intelligence conceptual philosophy nietzsche quotes. Friedrich nietzsche quotes philosophy categorized cited. Friedrich nietzsche quotes that ll change the way you think. Hiking with nietzsche by john kaag review bookpage bookpage. Nietzsche friedrich internet encyclopedia of philosophy. Amazon a companion to nietzsche keith ansell. Friedrich nietzsche quotes philosophy categorized cited. Fredrichnietzsche hashtag on twitter. Nietzschequote instagram photo and video on instagram u webstagram. God is dead the philosophy of friedrich nietzsche scihi. Fond d écran citation texte friedrich nietzsche obscurité. Friedrich nietzsche quotes that ll change the way you think. Friedrich nietzsche quotes. Friedrich nietzsche the new systems commonwealth wiki fandom. Philosophie citation de friedrich nietzsche affiche etsy.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.