Bbc radio archives pagina van over radiojingles en. Arcan radio flashback u euregio radio. Luister naar radio. Gedenksteen scheveningen radio naar haags historisch museum. Arcan radio flashback u euregio radio. Kenny chesney neutjes drinks citaten spreuken en teksten. Arcan radio flashback u euregio radio. Arcan radio het bonkend hart van muzikaal limburg. Kicken op radio en zo u video u radiovisie. Geschiedenis van de radio. Radio futura summer. Citaten over stilte spirituele teksten. Geschiedenis van de radio. Zomercatalogus by royal jongbloed issuu. Zzv in de media en zzv óver de media u zomer zonder vliegen.

De moffenzeef tóch naar radio oranje luisteren. Citaten over u aforismen citeert de grote. Nu de zomer toch voorbij is rumag krijttekening citaten. De bevrijdingsuitzending van radio oranje. Karakter uitgevers visual steps zomer by karakter. Arcan radio flashback u euregio radio.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.