Het woord. Geestelijke vriendschap. Toelaten in de kerk des heeren. E plicht voor iedere oprecht gelovige. Artikel geloofsbelijdenis van athanasius. E plicht voor iedere oprecht gelovige. Waardering om de intentie. Gods geboden. Een volmaakte kerk. De beste citaten quotes spreuken uitspraken. God geeft eerst waarna hij vindt. Isaac newton citaten aforismen citeert de grote. Een kruis en god. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. God aanroepen in gebed.

Kahlil gibran liefde quotes isaac carbon. Het geloof. De plek van kerk. Beste ideeën over who was helen keller op pinterest. Zich laten dopen op zijn sterfbed. Citaten van christelijke denkers bedoeld voor meditatie. Rip jess on teen wolf pinterest en. Een zondigende christen. De wet nooit genade alles. E plicht voor iedere oprecht gelovige.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: