Waardering om de intentie. Isaac newton citaten aforismen citeert de grote. Een volmaakte kerk. Citaten van christelijke denkers bedoeld voor meditatie. Gods geboden. Beste ideeën over who was helen keller op pinterest. Zich laten dopen op zijn sterfbed. E plicht voor iedere oprecht gelovige. De wet nooit genade alles. E plicht voor iedere oprecht gelovige. Een kruis en god. Toelaten in de kerk des heeren. De plek van kerk. Een zondigende christen. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest.

Het geloof. E plicht voor iedere oprecht gelovige. Artikel geloofsbelijdenis van athanasius. Geestelijke vriendschap. God aanroepen in gebed. Kahlil gibran liefde quotes isaac carbon. Rip jess on teen wolf pinterest en. Het woord. God geeft eerst waarna hij vindt. De beste citaten quotes spreuken uitspraken.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.