The new best new year wishes gelukkig nieuwjaar. Nieuwjaar nieuw begin quotes en teksten nieuwjaar teksten. Nieuwjaar spreekwoorden en citaten. Gelukkig nieuwjaar teksten grappige kerst plaatjes gelukkig. Prachtige spreuken over het hart hét zingevingsplatform met. Gelukkig nieuwjaar afbeelding met liefde citaten voor. Letterbord teksten over oud en nieuw een goed verhaal. Gelukkig nieuwjaar wensen berichten en quotes gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar app voor iphone ipad en ipod touch. Gelukkig nieuwjaar app voor iphone ipad en ipod touch. Ingspire spreuken wijsheden quotes en inspiratie over zingeving. Gelukkig nieuwjaar app voor iphone ipad en ipod touch. Literaire citaten over sensationele zonsondergangen. En gezond nieuwjaar citaten citaten pot van citaten. Letterbord teksten over oud en nieuw een goed verhaal.

Spreekwoorden en citaten quoteproverbs. Nieuwjaars gelukkig nieuwjaar nieuwjaarspreuk beanie spreadshirt. Gelukkig nieuwjaar images alvast gelukkig nieuwjaar. Het gelukkig nieuwjaar quotes for friends gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar greetings nieuwjaar de kaart van groeten. Citaten over de jaarwisseling u spreuken over oud en nieuw. Gelukkig nieuwjaar nieuwjaarswensen kaarten gedichten. Kris gelaude kerst en nieuwjaar kerst kaarten kerst citaten. Letterbord teksten over oud en nieuw een goed verhaal. Gelukkig nieuwjaar nieuwjaarswensen kaarten gedichten. Uniek new year citaten en gezegden gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar wensen berichten new year citaten en gezegden. Verzameling van kerstmis en nieuwjaar citaten u stockvector. Prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar quotes. Mooie spreuken over loslaten hét zingevingsplatform met.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.