Abstracte kunst hans bies schilderij abstract. Wijsheid u. Belgische kunstenaars canvas be. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Beste ideeën over boek citaten op pinterest boeken. Beste ideeën over citaten op canvas pinterest. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Luster. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Beste ideeën over motiverende citaten op pinterest. Populairste ideeën over hedendaagse kunstenaars op. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Nederlandse vlaamse kunstenaars schilderijen kunst uit. Passie speelsekunst. Beste ideeën over weekend citaten op pinterest.

Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten. Citaten en quotes van bekende kunstenaars uit de moderne. Beste ideeën over kunstenaar citaten op pinterest. Inspirerende quotes over vrijheid wijsheid en optimisme. Quotes over de kunst van het ouder worden libelle. Beste ideeën over salvador dali citaten op pinterest. Beste ideeën over moderne kunst op pinterest. Schilder teken workshop voor groep en obs de zonnebloem. Beste ideeën over krijt kunst op pinterest. Citaten lauren sart. Beste ouder worden citaten op pinterest ouderdom. De meest waarheidsgetrouwe citaten eunmask. De beste afbeeldingen over ouder worden op pinterest. Beste ideeën over kunst muziek op pinterest citaten. Genadeloos van bekende kunstenaars.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.