Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Citaten democratie id beste ideeën over levenswijsheid. Fellow citizens the problem never was democratic. Citaten democratie wikipedia idioot is pot van. Idioot is citaten pot van. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Quot the best argument against democracy winston. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Georges braque citaten aforismen citeert de grote. Extreem spreuken over vrijheid nj belbin. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten democratie kene idioot is pot van topic. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. Citaten democratie android lek in geeft. Beste ideeën over verbinden citaten op pinterest.

Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten over democratie quote groeien is springen in het. Volk schept citaten pot van. Citaten democratie england benjamin barber. Citaten democratie lirik om over na te denken. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Citaten democratie wikipedia idioot is pot van. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten democratie id beste ideeën over levenswijsheid. Citaten democratie wiki social démocratie danemark. Citaten democratie lirik om over na te denken.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.