Beste democratie citaten op pinterest politiek en. Een nieuw europees model is dat mogelijk ppt download. ファイル second world war europe map de wikipedia. Citaten om over na te denken page mysterie. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. Fernand auwera democratie is iets waar politici over. Haat elk land citaten pot van. John dewey citaten pot van. Idioot is citaten pot van. Volk schept citaten pot van. De meest waarheidsgetrouwe citaten eunmask. Wim kan citaten aforismen citeert de grote gedachten. Opmerkingen over de democratie against sleep and nightmare. Henri becque citaten aforismen citeert de grote. Topp roligaste citaten från fotbollsspelare.

Beste ideeën over verbinden citaten op pinterest. Jan greshoff er bestaan twee soorten fascisme het tweede. Het kwetsbare weefsel dat democratie heet lijnen doorheen. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest jfk. Extreem spreuken over vrijheid nj belbin. Bol nelson mandela citaten jennifer crwys williams. Benjamin barber citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Georges braque citaten aforismen citeert de grote. Louis pasteur citaten aforismen citeert de grote.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.