Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Best images about verzameling mooie leuke en positieve. Loesje v d posters on twitter quot herfst willen alle. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest giving. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Meer dan afscheid citaten op pinterest willekeurige. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Herfst quotes pinterest zoeken en google. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten alleen. Afbeeldingsresultaat voor citaten over de herfst.

Meer dan herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Winter citaten pot van. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Meer dan herfst citaten op pinterest. Herfst gedachte loesjes pinterest teksten. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.