Quote gandhi vrede citaten en spreuken. Beste ideeën over boeddhistische citaten op pinterest. Beste ideeën over serieuze citaten op pinterest. Liefde en vriendschap als sleutel. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Krachtige citaten van holocaust overlevende elie wiesel. En weer met beide beentjes op de grond… nathy. Beri surinaamse familieberichten condoleances. Beste afbeeldingen over citaten en inspiratie op. Gedicht luister naar jouw innerlijke stem bijzondere. Spreuken pensioen quotes of the day. Beste ideeën over korte gedichten op pinterest. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Spreuk ego zegt “zodra alles op zijn plaats valt zal.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)