Citaat quote leefregels verleden toekomst tijd. Meer dan tegel spreuk tegelspreuken. Beste ideeën over verleden heden toekomst op pinterest. Beste loslaten citaten op pinterest laten gaan. Beste ideeën over verleden heden toekomst op pinterest. Beste afbeeldingen van verleden heden toekomst. Beste afbeeldingen van spreuken gedichten afrikaans. Beste ideeën over geloof op pinterest geloofcitaten. De toekomst en citaten pagina pot van. Accepteer het verleden leef en geniet van nu. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Woorden van inspiratie digitale postkaarten. Beste ideeën over pijn citaten op pinterest. Best images about verleden heden toekomst on pinterest. Spreuk van de week mentortijd.

Beste afbeeldingen van verleden heden toekomst. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Spreuk ingspire als je naar het verleden blijft kijken. Elke uitdaging in je leven is een springplank om te. Mensen zoals wij die geloven in natuurkunde weten dat. Verleden en toekomst. Verleden toekomst dagelijksebroodkruimels. Vriend verleden tegel spreuk tegelspreuken. Twee kanten citaten pot van. Thomas moore deze nauwe landengten tussen twee grenzeloze. George steiner modern onderwijs is georganiseerd. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Beste ideeën over verleden heden toekomst op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam verleden toekomst. Bol tegeltje met spreuk tegeltjeswijsheid als je.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)