Citaten verleden en toekomst wijze woorden uit. Beste ideeën over verleden heden toekomst op pinterest. Bol tegeltje met spreuk tegeltjeswijsheid als je. Beste ideeën over verleden heden toekomst op pinterest. Beste afbeeldingen van verleden heden toekomst. Tryon edwards citaten aforismen citeert de grote. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Accepteer het verleden leef en geniet van nu. Verleden en toekomst. Gedichten paula hagenaars pinterest. Citaten verleden en toekomst wijze woorden uit. Een mooie tegel spreuk tegelspreuken. Beste ideeën over iemand missen op pinterest kwetsen. Geniet van iedere dag citaten en spreuken pinterest. Marc andries verleden heb je toekomst moet maken.

Spreuken en gezegden quotes of the day. Beste afbeeldingen van spreuken gedichten afrikaans. Citaten over kerst en spreuken kerstmis wijsheden. Meer dan nieuwe citaten op pinterest tagalog. Citaten verleden en toekomst wijze woorden uit. Verleden heden toekomst zelfcoachspel. George steiner modern onderwijs is georganiseerd. Afbeeldingen over citaten leven met depressie op. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Beste afbeeldingen van verleden heden toekomst. Spreuk van de week mentortijd. Beste ideeën over nieuwe start citaten op pinterest. Beste afbeeldingen over kerst citaten en kerstmis. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Gedichten paula hagenaars mijn fotogedichten pinterest.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)