Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over strijd citaten alleen op pinterest. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste levensproblemen citaten op pinterest harde. Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Oorlog niet geschoten is altijd vrede loesje. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen.

Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste levensproblemen citaten op pinterest harde. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest sterke. Citaten en wijze woorden uit de islam zwaarste strijd. Beste ideeën over dankbaarheid op pinterest gelukkig. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over gezegden het leven op pinterest. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)