Annie wu stock fotos und bilder getty images. Taiwanese sexy girl annie wu actress chest. “annie wu flutist by annie jazz photo. Annie wu. Picture of annie wu. Flute chats interviews annie wu youtube. Annie wu linkedin. Symphony features pleasanton flutist annie wu the. Picture of annie wu. Taiwanese sexy girl annie wu actress chest. Annie wu imdb. Annie wu. Annie wu stock photos and pictures getty images. Annie wu stock photos and pictures getty images. « act.

Annie wu. Annie wu. 壁纸 吴辰君annie wu写真 wu写真壁纸图片 明星壁纸 明星图片. Annie wu taiwanese female photo gallery. The kso reads music via a rearview mirror. 桌布下載 明星桌布 吳辰君 annie wu. . Picture of annie wu. The gallery for gt annie wu. ⓿⓿ annie wu movies actress model taiwan filmography. Annie wu asianwiki.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)