Intelligentie citaten en wijsheden citaten. Grappige quotes over liefde seks en relaties de citaten die. Afbeeldingsresultaat voor verleden loslaten quotes plus. Albert einstein citaten en quotes. Vriendelijkheid citaten en wijsheden citaten. Hoge kwaliteit muzikale citaten koop goedkope muzikale citaten. Paul valéry citaten en wijsheden citaten. Octave pirmez citaten aforismen citeert de grote gedachten. Als a succes in het leven is dan staat a gelijk aan plus y plus. Bart moeyaert praat in citaten van zijn grote heldin met. Georges clemenceau citaten aforismen citeert de grote. Citaten vrouwen online bestellen spreadshirt. Opgeven citaten en wijsheden citaten. Grappige citaten art koop goedkope grappige citaten art loten van. Citaten t shirts online bestellen spreadshirt.

Jean antoine petit senn citaten aforismen citeert de grote. Droom citaten etsy. We kopen zaken niet met geld maar met tijd van ons leven food. Zo denkt donald trump onmisbare citaten en verhelderende. Citaten mokken online bestellen spreadshirt. Armoede aan geld is ongelukkig armoede aan geest is ongelukkiger. Jean antoine petit senn citaten aforismen citeert de grote. Haat citaten en wijsheden citaten. Citaten slaap koop goedkope citaten slaap loten van chinese. Be a voice iphone plus wallpaper gezegden. Vierkante meter citaten van gezelle hoegaarden in de buurt. Samenleven citaten en wijsheden citaten. Citaten mokken online bestellen spreadshirt. Wijze citaten en wijsheden citaten. Jean baptiste racine citaten aforismen citeert de grote.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]