Leuke spreuken grappige teksten mooie zinnen pluk de. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Beste ideeën over zwangerschap citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Human resource management jos hubers november ppt download. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Wijsheid wanneer je praat herhaal alleen wat al. Leiderschap gaat over tica peeman in. Grappig geld citaten op pinterest grappige. Citaten « appevent als je voor apps bent. Meer dan competitie citaten op pinterest. Beste ideeën over bedankt op pinterest middelvingers. Voor meer mooie nederlandse quotes citaten en teksten. Video citaten voor een schone stad archief lc. Voor mijn prachtige zoon borden pinterest teksten.

Groot citatenboek voor managers uitgeverij lannoo. Metafilosofie is nadenken over de doelen. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Bol groot citatenboek voor managers geert dehouck. Citaten over reputatie naast quotes ook spreuken en. Kerst citaten en kerstmis spreuken voor de kerstperiode. Governance bestuur en toezicht m b t kwaliteit. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Ideeën over wijze woorden op pinterest motiverende. Bol wijsheden voor een gelukkig leven. Studiecoaches voor hbo wo studenten met een vorm van. Beste ideeën over nieuwe start citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten stress op. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Klim de berg zo dat je wereld kan zien niet omdat.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)