Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Unieke ideeën over uil citaten op pinterest. Werkstuk over uilen. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Schooltv nieuws uit de natuur uilen en muizen. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Visdief de alles over vogels kijken. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Vroege vogels natuur en milieu in nederland. Beste ideeën over witte uilen op pinterest. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen.

Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Citaten over loslaten. Beste uil citaten op pinterest slapeloze nachten en. Citaten over het leven soms na uw hart betekent. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. De wijze uil gezegden pinterest spreuken citaten en. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen. Lezing over uilen in nederweert en omgeving. Beste ideeën over uil ogen op pinterest uilen. Beste ideeën over uil citaten op pinterest uilen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)