Klein en groot spreukenkaarten kaartje go. De zin van het leven die schrijf je zelf loesje. Beste ideeën over nieuwe dag citaten op pinterest. Beste broertjes citaten op pinterest broer. Overgaan dat ligt een beetje aan wat het leukste meisje. Mooie tekst wauw het raakt me pinterest teksten. Beste ideeën over grappige citaten vakantie op. Laat dat stemmetje in je hooft maar zingen loesje. Beste ideeën over examen citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over wijn grapjes op pinterest grappige. Beste ideeën over zus citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten werk op.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]