Wat er ook speelt in een land laat het vooral de kinderen. Wiswijzer maart. Pinterest the world s catalog of ideas. Ingspire quote als je kijkt naar wat er altijd was. Feedback regels supervisie pinterest communicatie. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Favoriete citaten van tekstbureau ginneken. Favoriete gedicht bedankt collega zorg iz. Lean volgens dilbert. Beste ideeën over communicatie citaten op pinterest. Rapportage scriptieaf. Beste ideeën over persoonlijkheid citaten op pinterest. De ondernemersspreuk van michiel stilstaan bij je. Taal quote week.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]