Nieuwjaarswensen gedichten pinterest teksten. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Beste ideeën over bruiloft gedichten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Beste ideeën over motiverende citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten op vrijdag. Beste ideeën over citaten op pinterest inspirerende. Leuke tekst goede ideeen mooie teksten en quotes. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Beste ideeën over herdenken vader op pinterest. Beste ideeën over zwangerschap citaten op pinterest. Mooie spreuken pinterest. Beste ideeën over vriendschapscitaten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Beste ideeën over gelukkig zijn citaten op pinterest.

Beste ideeën over positief zijn op pinterest. Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Beste ideeën over grappige ouder citaten op pinterest. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Herfst quotes pinterest zoeken en google. Beste ideeën over teambuilding citaten op pinterest. Beste ideeën over dochter citaten op pinterest. Ckv dada surrealisme abstract expressionisme en popart. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.