Beste ideeën over citaten pijn op pinterest. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Beste ideeën over angst citaten op pinterest pijn. Beste angst citaten op pinterest depressie en. Beste ideeën over angst citaten op pinterest. Beste ideeën over paniekaanvallen op pinterest angst. Meer dan ontspannen citaten op pinterest. Meer dan ontspannen citaten op pinterest. Beste ideeën over opgeven op pinterest citaten. Top gedicht ouder worden toon hermans mk belbin. Beste ideeën over angst citaten op pinterest. Beste ideeën over angst citaten op pinterest. Beste ideeën over angst citaten op pinterest stoppen. Beste ideeën over angst op pinterest citaten. Beste citaten op pinterest inspirerende woorden een.

Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Beste engelse citaten op pinterest over lezen. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Angst citaten pot van. Citaten over angst aforismen citeert de grote. Citaat moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat. Meer dan nieuwsgierigheid citaten op pinterest. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.