Mensen wier jeugd gelukkig en vertroeteld is geweest bewaren in. Wijze spreuken gezegden citaten en wijsheden kinderen en ouders. Jeugd en jongerenmarketing in in quotes. Een spiegel toont een vrouw haar jeugd en een man zijn ouderdom. Beroemde uitspraken over creativiteit paradijsvogels magazine. Citaten over jeugd aforismen citeert de grote. Mijn hele jeugd lang hebben citaten citaten pot van citaten. Top cute quotes for happy life spreuken citaten spreuken. Inspirerende citaten over corruptie en transparantie in het. Jeugd van tegenwoordig. De meest inspirerende reiscitaten aller tijden. Citaten over jeugd aforismen citeert de grote. Hoef je citaten citaten pot van citaten. Citaten over kinderen kinderen lachen onderwijs en jeugd. Beroemde uitspraken over creativiteit paradijsvogels magazine.

Citaten metavoor. Citaten over leren en t e learning wilfredrubens over leren. Citaten over jeugd aforismen citeert de grote. Augustus is puttmaand bij golf quotes over het putten u golf. Citaten over kinderen kinderen lachen onderwijs en jeugd. De jeugd heeft de toekomst sta open voor veranderingen bijbel. Citaten over jeugd aforismen citeert de grote. Die niemand helpt zegt citaten citaten pot van citaten. Items op etsy die op kinderen zingen t shirt jeugd zanger shirt. Jeugd en jongerenmarketing in in quotes. De jeugd duurt heel wat langer dan zij denken die jong zijn pot. Citaten over kinderjaren mannen premium t shirt spreadshirt. Solitude citaten over depressies. Een ode aan jaar briljante songteksten van de jeugd van. Anton van duinkerken de grote dwaling over de jeugd is dat er.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)