Wijze spreuken gezegden en citaten maar zeker. Inspiratie wijsheid hoe moeilijk en zwaar het soms ook. Loesje kerstspreuk kerst pinterest google en. Spreuken over vriendschap quotes of the day. Spreuken spirituele teksten. Harde spreuken mareiki ॐ. Boeddha de toekomst is nog niet begonnen. Beste ideeën over zelf geluk citaten op pinterest. Soms moet je de toekomst gewoon op laten afkomen. Quotes over het denken justbeyou. Wim kan citaten aforismen citeert de grote gedachten. Lezers van stavast notker wolf. Citaten boekjes. Mooie zinnen nelson mandela paulaclaudiakeren site. Het is niet de toekomst waar je bang voor bent tekst.

Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Unesco scholen. Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Mokken met citaten koffietcacao. Het is goed om een realistische overweging te maken over. Liefde funny leuke teksten spreuken quotes foto. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Beste falen citaten op pinterest dagelijkse. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Gedicht voor geboorte meisje quotes pinterest. Pps d met mooie citaten. Beste ideeën over doorzettingsvermogen citaten op. Grappige citaten verjaardagen pinterest. Het geheim van gelukkig zijn gods wil pinterest.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.