Is ontrouw aan citaten citaten pot van citaten. Jorge luis borges citaten aforismen citeert de grote gedachten. Siegfried e van praag citaten aforismen citeert de grote. Overspel de zienswijze van de bijbel. Gedichten spreuken en citaten. Is ontrouw aan citaten citaten pot van citaten. Is ontrouw aan citaten citaten pot van citaten. Israël in jaaroverzicht centrum voor israëlstudies. Onderwerpen citaten wijsheden. Johan daisne citaten citaten pot van citaten. Een relatie heropbouwen na ontrouw is het mogelijk. Gedichten forum gedichten check mooie zinnetjes citaten. Overspel mensensamenleving me. Een relatie heropbouwen na ontrouw is het mogelijk. Hugues c pernath citaten aforismen citeert de grote gedachten.

Onderzoek naar de verliefde man in citaten u literatuur. Nadenkertjes en citaten u levensreis. Gay talese schreef over de moteleigenaar die zijn gasten bespiedde. Johan daisne citaten citaten pot van citaten. Ontrouw citaten en wijsheden citaten. Hartverwarmende quotes over liefde om de meligste dag van het. Johan daisne citaten aforismen citeert de grote gedachten. Quotes volledig overzicht. Laluza midlifecrisis veroorzaakt vaak overspel en huwelijksbreuk. Vriendschap wanneer zij citaten citaten pagina pot. Ik ben heel ontrouw aan componisten u lorenzo gatto. Hoe de signalen van emotionele ontrouw te herkennen zijn. Lier jip quotes spreuken citaten mooie citaten en teksten. Citaten wijsheden duizenden quotes en citaten. Bijbelteksten over vergeving dailyverses.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)