Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon op pinterest een. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Mooie spreuken inspirerende gezegden wijsheden. Ckv dada surrealisme abstract expressionisme en popart. Beste ideeën over citaten succes op pinterest. Beste ideeën over pensioen op pinterest persoonlijke. Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Beste ideeën over citaten op pinterest inspirerende. Beste ideeën over nieuwe dag citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten relaties op pinterest. Beste ideeën over herdenken vader op pinterest. Beste ideeën over bedankt op pinterest middelvingers. Beste ideeën over korte citaten op pinterest.

Leuke tekst goede ideeen mooie teksten en quotes. Mooie spreuken pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Beste ideeën over vriendschapscitaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon op pinterest een. Beste ideeën over citaten thuis op pinterest. Knutselen voor volwassenen een lichtpuntje zijn door. Beste ideeën over jaloezie citaten op pinterest. Beste ideeën over gedachten op pinterest citaten. Wolven spreuken pinterest en teksten.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: