Beste ideeën over citaten thuis op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Wolven spreuken pinterest en teksten. Beste ideeën over korte citaten op pinterest. Beste ideeën over pensioen op pinterest persoonlijke. Knutselen voor volwassenen een lichtpuntje zijn door. Beste ideeën over jaloezie citaten op pinterest. Beste ideeën over vriendschapscitaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon op pinterest een. Mooie spreuken pinterest. Beste ideeën over moeder zoon op pinterest een. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Beste ideeën over gedachten op pinterest citaten. Beste ideeën over nieuwe dag citaten op pinterest. Ckv dada surrealisme abstract expressionisme en popart.

Beste ideeën over bedankt op pinterest middelvingers. Beste ideeën over citaten succes op pinterest. Mooie spreuken inspirerende gezegden wijsheden. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten relaties op pinterest. Beste ideeën over herdenken vader op pinterest. Beste ideeën over citaten op pinterest inspirerende. Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Leuke tekst goede ideeen mooie teksten en quotes.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.