Citaten uit het boek der natuur klaas van berkel isbn. Citaten en wijze woorden uit de islam qoran verandert. Meer dan ideeën over desiderata gedicht op pinterest. Pin van shruti bhadekar op just random pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam piccss pinterest. Woorden van liefde citaten uit de bijbel met prachtige. Gerd de ley citaten aforismen citeert grote. Vandaag ga ik iets vertellen over mooie citaten laura denkt. Citaten over loslaten. Citaten over reputatie naast quotes ook spreuken en. Prijatnogo appetita smakelijke recepten met citaten uit. Positieve geplaatste citaten vector illustratie. Beste ideeën over verbeelding citaten op pinterest. Woorden van belofte citaten uit de bijbel met prachtige. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest.

Meer dan citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam vreemd is mens. Opdrachten modernisme v. Citaten en wijze woorden uit de islam maart. Citaten en wijze woorden uit de islam teksten. Trefzekere citaten uit de psychiater en het meisje. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Citaten en wijze woorden uit de islam het leven is als.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.