William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Het portret van shakespeare met toespraakbellen en sociale. Beste ideeën over literatuur citaten op pinterest. William shakespeare citaten pot van. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. De grootste schrijver over menselijke conditie is. Beste ideeën over shakespeare liefde op pinterest. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Beste ideeën over shakespeare citaten op pinterest. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten pot van. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Hel is leeg shakespeare citaten t shirt spreadshirt. Beste ideeën over shakespeare citaten op pinterest.

Paper masters writes custom essays on shakespeare quotes. Sticker renard assi en origami. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over shakespeare liefde op pinterest. Top plays of william shakespeare wisdom. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Inspirerend citaten shakespeare love vierkante magneet. Beste literatuur citaten op pinterest. Beste literatuur citaten op pinterest. Beste literatuur citaten op pinterest. Shakespeare is overal biografieportaal. Spreuken citaten pot van. Beste ideeën over schaduw citaten op pinterest. William shakespeare wat is geduld waard dat niet wordt. Shakespeare quotes pinterest citaten.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.