Citaten en wijze woorden uit de islam pinterest. Bloemlezing aquarius evangelie van pentagram boekwinkel. Citaten en wijze woorden uit de islam. Citaten en wijze woorden uit de islam het leven is als. Meer dan ideeën over desiderata gedicht op pinterest. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten. Citaten uit de bijbel teksten nbv cadeaus kameel. Beste ideeën over terugkomen citaten op pinterest. Beste ideeën over korte citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. “ik verwijder zwart van is met positieve citaten uit de. Beste ideeën over songteksten op pinterest. W f hermans work in progress. Gerd de ley citaten aforismen citeert grote. Citaten uit het boek der natuur klaas van berkel isbn.

Citaten en wijze woorden uit de islam qoran verandert. Mumford and sons after the storm quote wall pinterest. Citaat moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over gebed tattoo op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Powerpoints rian. Beste ideeën over gezond eten citaten op pinterest. Beste citaten uit liedjes op pinterest liedjesteksten. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Citaten uit het onderwijs. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam teksten. Beste ideeën over verbeelding citaten op pinterest.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)