Citate poza album de familie. Citate fotografie queen despre. Citate in fotografie despre. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Rebecca millen m fotografie the dark queen. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate de călătorie. Best abba tour ideas on pinterest hits of. Citate fotografie queen despre. Citate despre fotografie. Citate fotografie lyric despre.

Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate fotografie hati fotograf borcanul cu. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate fotografie queen despre. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Cristian shared a link. Citate in fotografie despre. Citate in fotografie despre. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Queen elizabeth ii s relationship to victoria. Citate despre fotografie. Citate fotograf borcanul cu. Citate in fotografie despre.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: