Beste ideeën over gezond leven citaten op pinterest. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Afbeeldingsresultaat voor uitspraken nederlands. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Meer dan ideeën over motiverende woorden op pinterest. Citaten over eerlijkheid youtube. Beste ideeën over gezond leven citaten op pinterest. Spirituele citaten voor april dagelijkse gedachten uit. Citaat moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat. Meer dan ideeën over motiverende woorden op pinterest. Beste ideeën over bedankt op pinterest middelvingers. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over motiverende training citaten alleen. Beste ideeën over kerstwensen op pinterest kerst.

Spreuk eten is een noodzaak maar bewust. Favoriete spreuken over gezondheid sw belbin. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Beste ideeën over gezond eten citaten op pinterest. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten. Wijze spreuken over gezondheid zoeymarinasara site. Citaten over loslaten. Citaten over wijsheid youtube. Beste doel citaten op pinterest sportschool motivatie. Quote de levenskunst bij het hebben van een chronische. Meer dan ideeën over motiverende woorden op pinterest. Dankjewel jabbertje pinterest spreuken teksten en. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Inzicht als het leven je uitdaagt met tegenslagen daag. Uitspraak er is geen betere tijd om vandaag gezonder te.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: