Citaten over leren en onderwijs de leerpiramide als. Onderwijs spreuken pinterest education. Het mooiste dat je een kind kunt geven is kans edukans. Citaten over de mens. Leraren zijn speciale unieke wezens quote onderwijs. Mijn lijstjes loesje. Prikkelende posters archief onderwijs maak je samen. Tien leuke quotes over onderwijs. Ik hoor en vergeet zie leren. Omdenken kopgroepbibliotheken read this. Citaten over onderwijs. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Tien leuke quotes over onderwijs. Citaten onderwijs george steiner modern is. Spreuk van de week mentortijd.

Citaten onderwijs george steiner modern is. Citaten uit het onderwijs. Leraar vakantieluxe plassen wanneer je wilt. Meer dan afbeeldingen over quotes onderwijs op. Citaten over reputatie naast quotes ook spreuken en. Je bent leraar als teksten school quotes education. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Beste afbeeldingen van spreuken onderwijs gezegden. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. George steiner modern onderwijs is georganiseerd. Citaten over leren en onderwijs de leerpiramide als. Talent versus inzet spreuken en omdenken pinterest. Kanamori citaten teaching quotes school en. Prikkelende onderwijskaarten omjs teksten in de klas. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.