Marcus tullius cicero wij vervallen allen in dwaling maar de. Great quotes from cicero listverse. Marcus tullius cicero het geheugen vermindert als men het niet. Geduldig citaten citaten pot van citaten. Beste afbeeldingen van cicero zitate ich zitate en buchzitate. Een kamer zonder boeken citaat art print cicero citaat etsy. Marcus tullius cicero would that every politician put this quote. Marcus tullius cicero u citaten. Marcus tullius cicero citaten citaten pot van citaten. Garden library cicero quote a personalised and enhanced etsy. Marcus aurelius citaten citaten pagina pot van citaten. Arend landman citatenboek korte inspirerende wijsheden voor levenskunu. Marcus tullius cicero citaten citaten pot van citaten. Marcus tullius cicero citaten citaten pot van citaten. Cartouche met een citaat van cicero frans huys naar hans.

Citaten u citaten wijsheden uitspraken aforismen en meer. Postkaarten met u e u ccitatenu d te koop dehands be. Boek cicero geschreven door rogier van der wal. Marcus tullius cicero citaten citaten pot van citaten. Une pièce sans livre est comme un corps sans me cicero. Bloost citaten citaten pot van citaten. Een kamer zonder boeken citaat art print cicero citaat etsy. Cicero. Fik meijer de sluier van cicero enola be. Marcus tullius cicero citaten aforismen citeert de grote. Marcus tullius cicero citaten citaten pot van citaten. Marcus francesco cicero sckittle op. Ik acht het kennen van de toekomst niet eens nuttig pot van citaten. Marcus tullius cicero minimalist poster quote me likey. Marcus tullius cicero citaten aforismen citeert de grote.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.