Het waarnemen van de natuur heeft kunst voortgebracht. Quot dum spiro spero latin quote while i breathe hope art. Maar dragen wat wij krijgen citaten pot. Verraden citaten pot van. Tips en citaten over hygge een boekje vol inspiratie voor. Marcus tullius cicero citaten aforismen citeert de grote. Marcus tullius cicero vraag niet wat uw land voor u kan. Bettina schrijft citaat cicero. Bent citaten pot van. Prisma van de latijnse citaten en gezegden boekhandel bloks. Marcus tullius cicero een vriend is als het ware. Marcus tullius cicero karakter zonder kennis heeft vaker. Marcus tullius cicero het leven dat de natuur ons schenkt. Marcus tullius cicero het is dwaas om van verdriet zijn. Marcus tullius cicero ook in die boekjes zij.

Le café philo de droite janvier. Niets meer te zeggen citaten pot van. Vriendschap de beste citaten quotes spreuken. Cicero. Raamtattoo no cicero. Marcus aurelius citaten pagina pot. Marcus tullius cicero citaten aforismen citeert de grote. Citaten. En ons verdriet citaten pot van. Marcus tullius cicero toorn is het begin van waanzin. Tumblr nyq xmnmxr r o pvo g tattoo. Vriendschap de beste citaten quotes spreuken. Dom die nieuwsgierig citaten pot van. Marcus tullius cicero citaten aforismen citeert de grote. Marcus tullius cicero spaarzaamheid is een grote bron van.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]