Le café philo de droite janvier. Marcus tullius cicero het is dwaas om van verdriet zijn. Vriendschap de beste citaten quotes spreuken. Maar dragen wat wij krijgen citaten pot. Besten latin bilder auf pinterest lateinische phrasen. Marcus tullius cicero spaarzaamheid is een grote bron van. Marcus tullius cicero een huis zonder boeken is als. Marcus tullius cicero citaten aforismen citeert de grote. Bent citaten pot van. Julius caesar quotes brainyquote. Uw ouderdom citaten pagina pot van. Het waarnemen van de natuur heeft kunst voortgebracht. Marcus tullius cicero ook in die boekjes zij. Marcus tullius cicero als ik een zaak niet begrijp is. Zitate volksbetrug.

Cicero. Raamtattoo no cicero. Marcus tullius cicero een vriend is als het ware. Vincent van gogh citaten aforismen citeert de grote. Dom die nieuwsgierig citaten pot van. Marcus tullius cicero citaten aforismen citeert de grote. Marcus tullius cicero vraag niet wat uw land voor u kan. Tumblr nyq xmnmxr r o pvo g tattoo. Verraden citaten pot van. Marcus tullius cicero citaten aforismen citeert de grote. Quot dum spiro spero latin quote while i breathe hope art. Prisma van de latijnse citaten en gezegden boekhandel bloks. Dwaling volharden citaten pot van. Marcus tullius cicero zij veroordelen wat ze niet begrijpen. Vriendschap de beste citaten quotes spreuken.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]