Meer dan toon hermans op pinterest citaten love is. Epicurus over de dood. Verlies moeder mooie gedichten en illustraties. Denis de rougemont passie leeftin schaduwvan dood. Bertus aafjes citaten aforismen citeert de grote. Gedichten paula hagenaars pinterest. Sterven spirituele teksten. Beste vergeten citaten op pinterest aanvaarding. Beste afbeeldingen over teksten bij overlijden op. Citaten over dood aforismen citeert de grote. Spreuken spirituele teksten. Meer dan ideeën over relatie teksten op pinterest. Wijsheden ontvangen per e mail. Solitude citaten over god. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten.

Citaten van osho over de dood. Lees gedichten over rouw en verlies dood inspiratie. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten. Favoriete citaten van tekstbureau ginneken. Citaten over geluk aforismen citeert de grote. Citaten over dood aforismen citeert de grote. Epicurus citaten aforismen citeert de grote gedachten. Harry mulisch citaten aforismen citeert de grote. Beste citaten van buddha op pinterest boeddhistische. Citaten over dood aforismen citeert de grote. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Democritus citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Jacques c bloem citaten aforismen citeert de grote. Remco campert in je leven ben voor jezelf een raadsel.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.