Gerrit kouwenaar citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaten over dood aforismen citeert de grote. Gedicht de dood sterven gedicht na uitzending sfor. Citaten van of quotes van albert einstein gevleugelde woorden onu. Mooie spreuken over loslaten hét zingevingsplatform met. Gerard reve gedichten citaten uittreksels en meer. Wijsheden citaten. Citaten over de dood. Lao tse bijzondere gedichten en citaten. Citaten over dood aforismen citeert de grote. Spreuken en citaten over compassie het thema van de maand van de. Leven bijzondere gedichten en citaten. De dood van mijn kind troostgeschenk mooie teksten. Hoe je het citaten citaten pot van citaten. Citaten over dood aforismen citeert de grote.

Citaten over dood aforismen citeert de grote. Wijsheden over de dood. Citaten over dood aforismen citeert de grote. Citaten over water u aforismen oneliners en spreuken spirituele. Negen citaten uit het boek mysteriën van tao en de daodejing van. Rondom leven ouder worden en sterven teksten quotes en uitspraken. Citaten van osho over de dood. Kan over de dood citaten citaten pot van citaten. De mooiste quotes uit harry potter. Kan over de dood citaten citaten pot van citaten. Inspirerende quotes over liefde en huwelijk vriendenboeken. Gezegden wijsheden spreuken citaten esoterie geloof bde reincarnatie. Citaten over dood aforismen citeert de grote. Citaten en spreuken over dood. Dood als citaten citaten pot van citaten.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)