Citaten quotes nicoleplantius. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Stilte spirituele teksten. Beste ideeën over grappige muziek citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige muziek citaten op pinterest. Beste grappige muziek citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten muziek op pinterest. Beste ideeën over grappige muziek citaten op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam juni. Spreuk het samenspel van donker en licht onthult. Citaten quotes nicoleplantius. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Leo tolstoj citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over grappige muziek citaten op pinterest. Één voorbeeld maar jazz etc saxofoon en citaten.

Beste muziek quotes citaten engels. Beste ideeën over citaten muziek op pinterest. Beste ideeën over grappige muziek citaten op pinterest. Sterke quotes van muzikanten over muziek froot. Spreuk niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Inspirerende spreuken met muziek youtube. Leraren openen de deur maar je moet zelf naar binnen gaan. Citaten quotes nicoleplantius. Beste grappige muziek citaten op pinterest. Spreuk zelfkennis is het begin van de wijsheid hét.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.