Afscheid hond mooie teksten en spreuken pinterest. Genoeg sterkte spreuken bij ziekte rg belbin. Vragen die me het meest gesteld worden over lyme. Beste afbeeldingen over spreuken met waarheid. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Spreuk niemand zei dat het makkelijk was. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Citaten bij ziekte beste ideeën over engel op. Er is eén die jou kent teksten om over na te denken. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Niet schelden citaten pinterest gedichten. Beste ideeën over gedichten op pinterest. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Citaten bij ziekte beste ideeën over engel op.

Beste grappige muziek citaten op pinterest. Best gedichten quotes en citaten poems about love. Jesaja troost bij ziekte overlijden onzekerheid. Beste afbeeldingen over leuke teksten op pinterest. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Joost niemöller kattukse vrienden voor israël. Citaten ziekte als citaat de wonden die onzichtbaar zijn. Christelijke spreuken quotes of the day. Leef je eigen leven teksten voor mijn kinderen dutch. Bijbelteksten bij ziekte bemoedigende. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Pin van marieke thomas op gevoelige mooie teksten. Reminder probeer door obstakels heen te breken zoals bomen. Op het einde komt altijd goed en als niet. Citaat de wonden die onzichtbaar zijn doen het meest pijn.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: