Leven met sjogren view topic tegeltjes wijsheid. Citaten en wijze woorden uit de islam doe niet wat je. Zwijgen over ziekte hillary desastreus de nieuwe realist. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over begrafenis gedichten op pinterest. Chronisch ziek. Inzicht mindfulness als je de moed vindt dwars door. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Zeer leef je leven fz belbin. Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Spreukentegel ook al heb je die ziekte van edel. Quote de levenskunst bij het hebben van een chronische. Meer dan gezond leven citaten op pinterest gezonde. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over kind verlies op pinterest engel.

Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Sterkte bij ziekte gedichten quotes en citaten poems. Spreuk vriendschap vrienden zijn als sterren. Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op. Vragen die me het meest gesteld worden over lyme. Lune geboorte google zoeken zwangerschap pinterest. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar…. Jesaja troost bij ziekte overlijden onzekerheid. Beste grappige muziek citaten op pinterest. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Bijbelteksten bij ziekte bemoedigende. Citaat de wonden die onzichtbaar zijn doen het meest pijn. Chronisch ernstig ziek en studeren kan dat fontys.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)