Waarom moeilijk doen als het samen kan loesje. Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten veel. Onderwijs en zo voort klagen. Gastvrijheid is vóór het inschenken eerst aandacht. Beste ideeën over citaten liefde op pinterest. Spreuk ik ben niet perfecd wat is daar mis mee. Beste communicatie citaten op pinterest. Beste afbeeldingen van werkplezier life hacks. Pinwords spreuken en gezegdes pinterest. Beste afbeeldingen over gedichten die je raken op pinterest. Wil je snel gaan ga alleen ver komen samen. Liesje werkdruk werkplezier pinterest teksten. Wijsheid plezieropjewerk we. Wat mensen over je zeggen zegt meer hun eigen. Wanneer luisteren om te reageren overgaat in.

Sfeerverslag april vonkelen. Best van werkdruk naar werkplezier images on pinterest. Quotes gastvrijheid in bedrijf. Beste afbeeldingen over mooie zinnen op pinterest. Best images about loesje en onderwijs on pinterest. Kaartspellen voor training coaching management. Sfeerverslag april vonkelen. Kaartspellen voor training coaching management. Co counselco counsel. Spreuken loesje onderwijs google zoeken teaching. Beste communicatie citaten op pinterest. Workshop “ontspannen voor de klas samenkind. Beste afbeeldingen van werkplezier life hacks. Werkplezier quotes van creative moves pinterest. Beste afbeeldingen van reactiespreukjes humorcitaten.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.