Beste ideeën over grappig geld citaten op pinterest. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Leven toon hermans dichter pinterest. Grappig geld citaten op pinterest slechte. Citaten geld einsammeln beste ideeën over geluk. Beste ideeën over geld citaten op pinterest gezond. Hk geld download. Hk geld download. Citaten geld geldis beste ideeën over dromer op. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Pin van angelique rietdijk millarson op rumag pinterest. Citaten over geld meer dan afbeeldingen spreuken. Citaten geld einsammeln beste ideeën over geluk. Citaten geld einzahlen beste ideeën over grappige ochtend. Citaten geld geldtrap beste ideeën over grappig.

Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Citaten over geld meer dan afbeeldingen spreuken. Marketing citaten en reclame quotes ook spreuken. Citaten met tijd inzicht als het leven je uitdaagt. Beste ideeën over geld citaten op pinterest geluk. Hk geld download. Citaten geld geldis beste ideeën over dromer op. Beste ideeën over grappig geld citaten op pinterest. Beste ideeën over geld citaten op pinterest gezond. Citaten geld einsammeln beste ideeën over grappig. Citaten geld geldtrap beste ideeën over grappig.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.