Beste ideeën over step mom videos op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over kleinzoon citaten op pinterest. Meer dan vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste afbeeldingen van my grief rouw citaat en. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Touches your heart being a g pa pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Mumford and sons after the storm quote wall pinterest.

Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Meer dan vader zoon citaten op pinterest. Meer dan vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest zonen. Meer dan vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Warmte gedichten google zoeken spreuken en wijze teksten in. Warmte gedichten google zoeken spreuken en wijze teksten in. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Warmte gedichten google zoeken spreuken en wijze teksten in. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest zonen. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)