Frid het dagboek van anne frank nederlands kamerorkest. Anne frank en haar dagboek het achterhuis. Onthulling nieuwe pagina s uit dagboek anne frank is. Dagboek anne frank geciteerd op het toneel ad. Joods verleden anne frank. College essen plo les Éen dag uit de vakantie. Rust er nog auteursrecht op het dagboek van anne frank. Nieuwe informatie dagboek anne frank bekend nieuws. De parelduiker jaargang · dbnl. Afgeplakte teksten uit dagboek anne frank ontcijferd. Het spookleger dat de tegenstander voor gek hield. Geen anne frank maar dit dagboek is ook heel bijzonder nrc. Beste afbeeldingen van school project schoolprojecten. Het achterhuis martine crefcoeur leest uit dagboek. Denise de costa.

Oorlogsdagboeken van jonge schrijvers. Spookt het in achterhuis van anne frank opstapmetlisa. De mooiste citaten uit het dagboek van anne frank. Een echt boek. Het achterhuis dagboek van anne frank berichten uit. Alle boeken van auteur anne frank. Nederlandse boeken uit de e eeuw die je gelezen moet. Passage dagboek anne frank in stadions italië wel. Artikel friess. Strijd om rechten dagboek anne frank gaat door trouw. De mooiste citaten uit het dagboek van anne frank. Mooi stukje tekst uit dagboek van anne frank foto. Het dagboek enkele citaten uit van anne frank. Afgeplakte teksten dagboek anne frank openbaar nieuws. Handschrift anne frank.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: