Het dagboek enkele citaten uit van anne frank. Geen anne frank maar dit dagboek is ook heel bijzonder nrc. Passage dagboek anne frank in stadions italië wel. Gebeurtenis anne frank. Nederlandse boeken uit de e eeuw die je gelezen moet. Denise de costa. Oorlogsdagboeken van jonge schrijvers. Het dagboek enkele citaten uit van anne frank. Joods verleden anne frank. Anne frank huis een museum met verhaal museumgids. Mooi stukje tekst uit dagboek van anne frank foto. Anne frank en haar dagboek het achterhuis. Anne frank huis. Onderzoekers ontcijferen twee afgeplakte schunnige. Rust er nog auteursrecht op het dagboek van anne frank.

Spookt het in achterhuis van anne frank opstapmetlisa. Strijd om rechten dagboek anne frank gaat door trouw. Het dagboek enkele citaten uit van anne frank. College essen plo les Éen dag uit de vakantie. Onthulling nieuwe pagina s uit dagboek anne frank is. Seniorplaza jaren. Een echt boek. De mooiste citaten uit het dagboek van anne frank. Afgeplakte teksten uit dagboek anne frank ontcijferd. Het achterhuis martine crefcoeur leest uit dagboek. Dagboeken anne frank mochten worden gekopieerd. T is vol van schatten hier · dbnl. Afgeplakte teksten dagboek anne frank openbaar nieuws. Vertel yord wat „anne stierf niet met een glimlach. Het dagboek enkele citaten uit van anne frank.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.