Bol bekende citaten uit het dagelijks taalgebruik. Over schrijver citaten die je moet zien. Mooie quotes uit boeken chicklit. Citaten waters boeken neuken quote van de week. Hoet heet het gedeelte van een boek waar meestal. Beste ideeën over boeken lezen op pinterest. Beste afbeeldingen van collected citaten uit eigen. Loesje it s me eline. Uitspraken van lewis over kwetsbaarheid teksten. Beste afbeeldingen van collected citaten uit eigen. Best dutch quotes ideas on pinterest toon hermans. Arabisch nu مـعـهــد الـعـربـيـة الآن wijsheden. Citaten over vriendschap jpg car interior design. De confessio fraternitatis r c samengevat in citaten. Bol inspirerende business citaten merkloos.

Beste afbeeldingen van collected citaten uit eigen. Beste afbeeldingen van collected citaten uit eigen. Zo positief ondersteunt plaatselijk schrijverstalent. Kosmos groot citatenboek citaten spreuken en. Beste ideeën over bibliotheek citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste afbeeldingen van collected citaten uit eigen. Het rode boekje boeken website. Spirituele vrienden citaten over stilte. Citaten uit de bijbel teksten nbv cadeaus kameel. Kosmos groot citatenboek citaten spreuken en. Boekwinkeltjes boeken zoeken letteren. Best lezen images on pinterest classroom ideas. Gen over boeken teksten en citaten uit mijn schrift. Beste afbeeldingen van collected citaten uit eigen.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.