Citaten over macht aforismen citeert de grote. Citaten over macht aforismen citeert de grote. Citaten van osho over geluk. Citaten en spreuken over macht. Seks macht en wellust bij de romanovs. Macht citaten citaten pot van citaten. Gabriel macht life is this i like this harvey specter by. Mooie spreuken over loslaten hét zingevingsplatform met. Filips ii en de strijd om de macht in europa. Citaten over de politiek van politieke leiders toponderzoek. Extremequotes harveyspecter gabrielmacht suits suitsusa. Citaten over kennis aforismen citeert de grote. Inspirerende leiderschap citaten quotes oneliners. Alle kracht die je gebruikt heeft macht over je spreuken. Citaten en spreuken over macht.

Spreuken en citaten en spreuken over de dood spirituele teksten. Citaten over macht aforismen citeert de grote. Citaten uit de negen spirituele teksten van mysteriën van tao. Eendracht maakt macht herkomst van de nederlandse wapenspreuk. Citaten en spreuken over macht. Mooie spreuken over loslaten hét zingevingsplatform met. Citaten over religie terrorisme leven macht en kapitaal by aj. Macht citaten citaten pot van citaten. Citaten uit rechten van de vrouw activeren activisten. Macht citaten citaten pot van citaten. Macht citaten en wijsheden citaten. Macht citaten en wijsheden citaten. Vijf indrukwekkende citaten van michel foucault verken je geest. Macht citaten citaten pot van citaten. Citaten over macht aforismen citeert de grote.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)