Inspiring marilyn monroe quotes sayings wealthy gorilla. Marilyn monroe said quotes marilyn monroe quotes. Marilyn monroe s best quotes famous marilyn monroe sayings. Marilyn monroe portraits of a legend by alfred eisenstaedt. Best marilyn monroe quotes on love and life. Famous marilyn monroe quotes about life and love yourtango. Marilyn monroe quotes home facebook. Gentleman prefer blondes actors actresses from t v movies in. Marilyn monroe the best quotes she never said heart. Marilyn monroe famous and unfamiliar quotes. Marilyn monroe love life quotes best quotes for your life. Marilyn monroe quotes. Marilyn monroe quotes that still inspire after years. Marilyn monroe quotes wallpapers wallpapersafari. Marilyn monroe quotes that will inspire you to the core.

Marilyn monroe s best quotes famous marilyn monroe sayings. Of marilyn monroe s best quotes independent ie. Marilyn monroe marilyn monroe marilyn monroe quotes monroe. Amazon wallsthatspeak marilyn monroe quotes celebrity art. Amazon famous blonde bombshell marilyn monroe photo poster. Biography of marilyn monroe model actress sex symbol. Quotes marilyn monroe couple today loves. Marilyn monroe quotes that still inspire after years. Life according to marilyn monroe fab le frique. Download marilyn quote wallpapers desktop wallpapers. Best marilyn monroe quotes on love and life. Best marilyn monroe quote gifs find the top gif on gfycat. Real marilyn monroe quotes that will change what you think of. Marilyn monroe quotes guaranteed to inspire you. All great of top marilyn monroe movies u movie quotes.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.