Italiaanse woorden in het nederlands top. De beste afbeelding van italiaanse quotes uit italian. Adolf hitler citaten en quotes. Citaten over de politiek van politieke leiders toponderzoek. Italiaanse schindler was in werkelijkheid nazi collaborateur. Beste afbeeldingen van citaten thoughts inspiring quotes en. Italiaanse thrillers recensie tips alles over boeken en schrijvers. Uitspraken van bekende fotografen fotografen. Citaten citaten en wijsheden van mensen uit italië. De beste afbeelding van italiaanse quotes uit italian. De beste afbeelding van italiaanse quotes uit italian. Citaten citaten en wijsheden van mensen uit italië. Augustinus leven citaten augustijns instituut eindhoven. Citaten citaten en wijsheden van mensen uit italië. De beste afbeelding van italiaanse quotes uit italian.

Vijf briljante citaten van aristoteles verken je geest. De tien beste citaten van maria montessori verken je geest. Citaten quotes en uitspraken van schrijvers plazilla. Citaten citaten en wijsheden van mensen uit italië. De beste afbeelding van italiaanse quotes uit italian. De beste afbeelding van italiaanse quotes uit italian. Citaten citaten en wijsheden van mensen uit italië. Italiaanse thrillers recensie tips alles over boeken en schrijvers. Citaten citaten en wijsheden van mensen uit italië. Florence taal geschiedenis over de oorsprong van de italiaanse taal. Citaten citaten en wijsheden van mensen uit italië. Citaten citaten en wijsheden van mensen uit italië. Italiaanse uitdrukkingen apple languages. Augustinus leven citaten augustijns instituut eindhoven. De beste citaten van carl rogers verken je geest.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.