Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Kosmos groot citatenboek citaten spreuken en. Best nederlandse schrijvers images on pinterest book. Dertien onsterfelijke citaten historianet. Beste ideeën over gedichten vriendschap op. Voor meer mooie nederlandse quotes citaten en teksten. Twintigduizend citaten aphorismen en spreekwoorden. Citaten van poeh en zijn vrienden boekenplatform. Quote van de week. Beste grappige citaten over werk op pinterest. Favoriete citaten van tekstbureau ginneken. Beste ideeën over auteur citaten op pinterest. Favoriete citaten van tekstbureau ginneken. Favoriete citaten van tekstbureau ginneken. Citaten over schrijvers aforismen citeert de grote.

Beste ideeën over vriendschap citaten op. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Quote van de week schrijvers met oren tekstbureau. Beste ideeën over schrijver citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Quote van de week tussen armoe en hoop tekstbureau. Favoriete citaten van tekstbureau ginneken. Vriendschap afgelopen dagen schrijven ppt. Spreuken teksten citaten en gedichten bij overlijden. Quote van de week tekstbureau ginneken. Alle schrijvers zijn blind voor hun eigen gebreken pot. Beste christelijke citaten op pinterest christendom. Te vergeten in citaten pagina pot van. Over schrijver citaten die je moet zien. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest stoppen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)