Citaten respect over klanten ook quotes spreuken. Beste ideeën over uil citaten alleen op pinterest. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Positieve spreuken en gezegden pagina van hét. De mooiste latijnse citaten spreuken gezegden en. Kosmos groot citatenboek citaten spreuken en. Wijsheid van boeddha over acceptatie en geluk hét. Citaten respect over klanten ook quotes spreuken. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op. Mooie spreuken inspirerende gezegden wijsheden. Uitspraak sommige mensen lijken altijd boos en continue. Mooie spreuk achter elke traan van verdriet schuilt. Wijsheid goede vrienden laten je geen stomme dingen doen. Wijsheid u.

Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. De kracht cars pinterest life quotes respect. Respect luisteren citaten gedichten en teksten. De mooiste latijnse citaten spreuken gezegden en. Mooie spirituele spreuken plaatjes spiritualiteit. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Inspirerende spreuken over de natuur wijsheden. Sebo hilberts. Toiletregels sticker toilet regels. Pin van bea jonker op teksten pinterest spreuken. Wijze spreuken quotes of the day. Mooie plaatjes der liefde pinterest. Mooie spreuk over vriendshap. Latijnse woorden spreuken uitspraken citaten en. Quote de levenskunst bij het hebben van een chronische.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.