Best images about hoop on pinterest beautiful hold. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Bol quotes citaten wijsheden en spreuken. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam dag dat je. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste citaten over hoop op pinterest levensmotto. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Meer dan citaten over hoop op pinterest. Knutselen voor volwassenen een lichtpuntje zijn door. Citaten mijn gedichten. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Hoops united hoopsunited twitter.

Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Citaten over het leven de hoop is een goed ontbijt maar. Citaten over het leven de hoop is en. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Solitude citaten over hoop en vertrouwen. Beste ideeën over aanmoediging citaten op pinterest. Beste ideeën over verlies verdriet citaten op. Beste citaten over hoop op pinterest levensmotto. Isocrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Goede doelen dat zegt een hoop over de overige.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)