Beste ideeën over aanmoediging citaten op pinterest. Citaten over het leven de hoop is en. Goede doelen dat zegt een hoop over de overige. Hoops united hoopsunited twitter. Citaten en wijze woorden uit de islam dag dat je. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Meer dan citaten over hoop op pinterest. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Bol quotes citaten wijsheden en spreuken. Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Solitude citaten over hoop en vertrouwen. Isocrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste ideeën over verlies verdriet citaten op. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest.

Best images about hoop on pinterest beautiful hold. Beste citaten over hoop op pinterest levensmotto. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Citaten mijn gedichten. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste citaten over hoop op pinterest levensmotto. Citaten over het leven de hoop is een goed ontbijt maar. Knutselen voor volwassenen een lichtpuntje zijn door. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.