Spinozacentrum amsterdam amsterdamse spinoza kring. Spinozadag amsterdamse spinoza kring. Spinoza kring soest pdf. Archief november bdspinoza. Spinozadag amsterdamse spinoza kring. Spinoza en zijn kring historisch kritische studiën over. Amsterdamse spinoza kring. Taco anema huis marseille. Spinoza kring soest opgericht bdspinoza. Spinoza kring lier. Spinozadag amsterdamse spinoza kring. The relevance of spinoza s political philosophy today. Spinoza kring lier. Spinoza kring soest. Amsterdamse spinoza kring.

Spinoza kring limburg oefende weer ethica s bdspinoza. Spinozadag amsterdamse spinoza kring. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Citaten. Spinoza kring soest pdf. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Amsterdamse spinoza kring. Spinozadag amsterdamse spinoza kring. Filosofie spirituele teksten.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)