Spinoza kring soest pdf. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Spinoza kring soest opgericht bdspinoza. Spinoza kring limburg oefende weer ethica s bdspinoza. Spinozadag amsterdamse spinoza kring. Spinoza kring soest pdf. Spinozadag amsterdamse spinoza kring. Spinoza kring lier. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Archief november bdspinoza. Spinozacentrum amsterdam amsterdamse spinoza kring. Amsterdamse spinoza kring. Spinozadag amsterdamse spinoza kring. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Spinoza en zijn kring historisch kritische studiën over.

The relevance of spinoza s political philosophy today. Taco anema huis marseille. Citaten. Spinoza kring lier. Amsterdamse spinoza kring. Spinoza kring soest. Spinozadag amsterdamse spinoza kring. Filosofie spirituele teksten. Spinozadag amsterdamse spinoza kring. Amsterdamse spinoza kring.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.