Citaten archieven agema coaching. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Beste ideeën over gezegden het leven op pinterest. Pin van aart de kuilen op divers pinterest citaat. Beste ideeën over strand citaten op pinterest zomer. Beste ideeën over bedankt op pinterest middelvingers. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Quotes om te onthouden als je niet kunt stoppen met. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes.

Citaten over klanten ook quotes spreuken oneliners en. Nee zeggen als een pro tips mooie citaten. Https google search q positieve citaten bij. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Studiecoaches voor hbo wo studenten met een vorm van. Beste afbeeldingen over omdenken op pinterest. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Quotes for coaches plaque quotesgram. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Beste afbeeldingen van assertiviteit psychologie. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Succes waarderen citaat quote hartziel.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: