Citaten jaïr coaching en begeleiding. Citaten quotes nicoleplantius. Citaten van vrouwen over zichtbaarheid werk loopbaan en keuzes. Top spirituele wijsheden gezegden en citaten gratis affirmaties. Citaten quotes nicoleplantius. Spreuken spreuken citaten teksten spreuken. Pin by katharina reidsma on teksten coaching quotes. Pro soccer coaching quotes jose mourinho quotes soccer coach. Marketing quotes reclame citaten adverteren spreuken oneliners aforisu. Citaten over leiderschap de valk leadership company. Duale coaching. Coachingplanet be. Citaten index levendegedachten. Spirituele citaten wijsheden en gezegden dagelijkse affirmaties. Citaten quotes nicoleplantius.

Inspirerende citaten wijsheden quotes en uitspraken over coaching. Citaten over coaching die je moet kennen bewezen effect. Citaten vrij bureau vrij therapie coaching en training in. Citaten over coaching die je moet kennen bewezen effect. Inspirerende citaten wijsheden quotes en uitspraken over coaching. Koffie zetten stoepbord coaching art quotes chalkboard quotes. Citaten quotes nicoleplantius. Inspirerende citaten wijsheden quotes en uitspraken over coaching. De kracht van citaten agema coaching. Citaten quotes nicoleplantius. Persoonlijke coaching door projectexcellent programma pexp voor. Haast en spoed u teder hart u coaching. Coaching in leadership u kivik. Intervisiecoaching door marijke lingsma ger van doorn boek. Inspirerende leiderschap citaten quotes oneliners.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]