Quotes from nelson mandela that keep us fighting for a better. Jim webster digital marketing consultant best nelson mandela. Nelson mandela education quotes quotehd mesmerizing nelson mandela. The best nelson mandela quotes of all time. Nelson mandela the best most provocative and inspiring quotes. Nelson mandela quotes nelsonmandela caleb storkey. Top nelson mandela quotes to inspire you to believe. Nelson mandela s th birth anniversary inspiring quotes on life. Nelson mandela quotes. Nelson mandela s th birth anniversary inspiring quotes on life. Nelson mandela quotes rip madiba the tomato tart. Success quotes mandela nelson famous success quotes nelson mandela. Copy of nelson mandela lessons tes teach. Nelson mandela quotes quotes. Nelson mandela quotes wallpapers wallpaper cave.

Nelson mandela quote quote number picture quotes. Credible nelson mandela quotes that will influence your personality. Top nelson mandela quotes. Nelson mandela quotes that inspire reader s digest. Nelson mandela quotes every justice advocate should read. Happy birthday nelson mandela former south african president. Inspirational nelson mandela quotes. Nelson mandela quotes nelson mandela quotations nelson mandela. Top nelson mandela quotes to inspire you to believe. Nelson mandela quotes and sayings. Quotes by nelson mandela about education u ic ss. Nelson mandela quotes nelson mandela quotes facebook. Nelson mandela quotes on education peace soul motivate. Nelson mandela quotes legends quotes. Best nelson mandela quotes with images quote ideas.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)