Klim de berg zo dat je wereld kan zien niet omdat. Wijsheid van boeddha over acceptatie en geluk hét. Liefdes wijsheden. We are one liefdevolle citaten. Wijsheid aarzel niet iemand vandaag nog te vertellen dat. Liefdesspreuken mooie spreuken citaten over liefde. Citaten over kerst en spreuken kerstmis wijsheden. Ware liefde is teksten pinterest en. Liefde leeft altijd voort waar het leven eindig is. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Bol wijsheden voor een gelukkig leven. De mooiste latijnse citaten spreuken gezegden en. Wijsheid liefde en vriendschap kom je niet op de beurs. Arabisch nu مـعـهــد الـعـربـيـة الآن wijsheden. Chinese spreuken over liefde paulaclaudiakeren site.

Ghandi citaten. Vriendschap de beste citaten quotes spreuken. De beste quotes die je hoop geven hét zingevingsplatform. Bol quotes citaten wijsheden en spreuken. Het is goed om een realistische overweging te maken over. Liefdesgroeten liefde spreuken citaten en wijsheden. Management wijsheden. Quotes wijsheden. Begrip tonen fijn om te lezen pinterest. Wijsheid stop met vasthouden wat pijn doet reik uit. Spreuk kon je geluk maar cadeau geven hét. Spreuk optimisme gaat over het zien van mogelijkheden. Favoriete gezegden over liefde mg. Spirituele spreuken en citaten teksten. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.