1500 wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten & spreuken. Wees niet boos over wat anderen je niet gunnen citaten. Wijsheden en spreuken google zoeken vriendschap spreuken. Wijsheid citaten en wijsheden citaten.net. Wijze spreuken gezegden citaten en wijsheden vrouwen. Top 9 spreuken over dankbaarheid hét zingevingsplatform met. Christelijke quotes dagelijksebroodkruimels. Top 3 spirituele wijsheden gezegden en citaten. gratis affirmaties. Wijze spreuken gezegden citaten en wijsheden drank en drinken. Relate {pdf epub} download spreuken citaten en wijsheden l by. Plaatjes met grappige quotes en afbeeldingen met mooie spreuken om. Inspiratieplatform voor bewust leven en spiritualiteit leuke. Plaatjes met grappige quotes en afbeeldingen met mooie spreuken om. Wijze spreuken gezegden citaten en wijsheden eten. Zo waar voor de mensen waar ik mee werk. anders citaten mooie.

Plaatjes met grappige quotes en afbeeldingen met mooie spreuken om. Cadeauboeken: mannen weten alles beter inspirerende citaten. Gezegden wijsheden spreuken citaten esoterie geloof bde reincarnatie. Mooie wijsheden voor jouw zoektocht naar geluk hét. Boeddha wijsheden. 1500 wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten spreuken. Spreuken over acceptatie & loslaten hét zingevingsplatform met. Wijze spreuken gezegden en citaten vragen & antwoorden. Wijze spreuken gezegden citaten en wijsheden politiek. Wijze spreuken gezegden citaten en wijsheden geduld. Oosterse wijsheden citaten en wijsheden citaten.net. Spirituele citaten wijsheden en gezegden. dagelijkse affirmaties. De beste quotes die je hoop geven hét zingevingsplatform met. Vrede citaten en wijsheden citaten.net. Liefde citaten en wijsheden citaten.net.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.