Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Dintre cele mai bune imagini din articole pe pinterest. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. De citate inspiraționale care ți vor da putere în cele. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate fotograf borcanul cu. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate fotograf borcanul cu. Citate despre fotografie.

Citate fotografie îngălbenită borcanul cu. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate fotograf borcanul cu. Citate despre fotografie. Citate fotografie îngălbenită borcanul cu. Citate suflare. Citate despre fotografie. Citate de călătorie. Citate despre fotografie.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)